FSC® certificaat – verantwoord hardhout

Timmerfabriek L de Jong & Zn BV onderkent het probleem van de ontbossing in sommige delen van onze wereld. Vooral door verkeerd gebruik van de bossen gaat er veel bos verloren. Hier moet iets aan gedaan worden en dat kan gezamenlijk met FSC.
Timmerfabriek L de Jong & Zn BV is daarom ook FSC®- gecertificeerd. Wij kunnen onze ramen, deuren en kozijnen leveren van gecertificeerd FSC hout.

Ons certificaatnummer is:  SKH-COC-000448

FSC-01

 
Wanneer u een houtproduct met een FSC-logo aantreft kunt u er vanuit gaan dat dit voor zowel milieu, sociale en economische partijen vriendelijk geproduceerd is. Dit geldt voor het hele proces, van bos tot schap. FSC® is het enige keurmerk dat door alle milieuorganisaties wordt gesteund.

fscjogmhq-website

De 10 basisprincipes van FSC®:

 • Het Bosbeheer moet de nationale wetten, internationale afspraken, overeenkomsten en de principes en criteria van FSC respecteren.
 • Het gebruik en eigendom van het bos is vastgelegd en rechtsgeldig.
 • De rechten en gebruiksrechten van inheemse volkeren worden erkend en gerespecteerd.
 • Bosbeheer is gericht op het handhaven of verbeteren van het lange termijn sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen.
 • De bosproducten en – diensten moeten efficiënt gebruikt worden opdat de economische, ecologische en sociale voordelen worden veiliggesteld.
 • De ecologische functies en biodiversiteit van het bosgebied wordt beschermd.
 • Er is een duidelijk beheerplan op schrift, waarin doelen en middelen uiteengezet zijn.
 • De sociale, economische ecologische en sociale gevolgen van de activiteiten in het bos worden met regelmaat
 • gecontroleerd.
 • Bossen met hoge natuurwaarde moeten behouden en op hun waarde geschat worden.
 • Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen natuurlijke bossen niet vervangen en moeten in overeenstemming met principes 1-9 beheerd worden.

Voor meer informatie zie:  www.fscnl.org

FSC verantwoord hout