Wat is de KVT-online?

 De KVT-online “Kwaliteit van houten gevelelementen” is een publicatie van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie. (NBvT). De KVT-online vervangt de tot nu toe uitgebracht gedrukte uitgaven.

De KVT-online bevat algemene eisen enerzijds voor de vervaardiging van houten gevelelementen, anderzijds voor ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen. De industriële mogelijkheden van houten gevelelementen zijn omvangrijk. De vele mogelijkheden, toepassingen en oplossingen maken maatwerk mogelijk.

De KVT-online is bedoeld voor de gehele bouwkolom; architecten, aannemers, timmerfabrikanten, toezichthouders, studenten op verschillende niveaus en belangstellenden. Voor de KVT-online is dezelfde indeling van katernen aangehouden als de voorgaande uitgaven. De indeling bestaat uit de volgende hoofgroepen:

  • Algemeen (katern 1, 3 en 91)
  • Het eindproduct (katern 11 t/m 30)
  • Materialen en halfproducten (katern 31 t/m 45)
  • Uitvoeringen en bewerkingen (katern 61 t/m 63)
  • Transport, opslag, verwerkingen en montage (katern 71 t/m 81)
  • Diversen (katern 91

De KVT-online is een praktijkrichtlijn. Een eindproduct op basis van de KVT voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de BRL 0801 Houten gevelelementen en daarmee aan het Bouwbesluit. De KVT vormt de basis voor de ,op grond van de Europese Verordening Bouwproducten (CPR 305/2011/EU), aan te brengen CE-markering en af te geven Prestatieverklaring.

Beheer KVT

De Technische Commissie Kozijnen (TCK) van de NBvT, werkend onder de Sectie Kozijnen, beheert de KVT. Gewijzigde of nieuwe katernen worden door de TCK opgesteld, voorgelegd aan de Sectie Kozijnen en ter goedkeuring aan SKH aangeboden.

Nieuwe ontwikkelingen

Om (nieuwe) ontwikkelingen binnen de KVT in de gehele bouwkolom kenbaar te maken, zijn een aantal initiatieven uitgewerkt. Om de KVT beter herkenbaar te maken, is een KVT-logo ontworpen en is een twitteraccount (@KVT-info) aangemaakt. Daarnaast zullen periodiek KVT-info’s worden uitgegeven.

KVT-ONLINE

BEZOEK DE KVT ONLINE >>>